haveholdhug_logo

บริษัทขายสินค้าออนไลน์ (www.haveholdhug.com) ขายปลีกและส่ง การทำงานของเรามีลักษณะเป็นแบบ ครอบครัว ต้องการคนที่มุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มาเป็นผู้ช่วยจัดการความเรียบร้อยต่างๆของบริษัท

เรายินดีที่จะเปิดโอกาส สอนความรู้ เพื่อที่จะพัฒนาคุณ หากคุณต้องการความก้าวหน้าในการทำงาน ติดต่อ [email protected] หรือ โทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 0839264456

 

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • อายุ 22-35 ปี
 • เพศหญิง
 • วุฒิ ปวส-ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักบริการ
 • มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความตั้งใจ ใฝ่รู้ ขยัน อดทน มีความกระตืนรือร้น มี service mind
 • มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำเอกสาร และสามารถทำงานประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
 • มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ (Microsoft Office)
 • มีความรู้ด้านการใช้ Internet / Social Media
 • สามารถทำงานประจำแถวอ่อนนุช / ศรียครินทร์ได้

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน:

 • รับผิดชอบการวางแผนการขาย กำหนดเป้าหมายการขายโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
 • สนับสนุนงานเอกสาร และจัดการงานธุรการฝ่ายขาย
 • การขยายฐานลูกค้าใหม่ และช่องทางการขายใหม่ ๆ ดูแลทีมขายของบริษัท , ดูแลยอดขาย , ติดตามลูกค้าเป้าหมาย , ทำรายงานสรุปยอดขาย
 • ประสานงานทั่วไป
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

สมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัทฯ / สมัคร Online / อีเมล [email protected]
โดยส่งเอกสารที่ใช้สมัครงาน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • รูปถ่าย 1 ใบ
 • วุฒิการศึกษา

 

ส่งใบสมัครงาน Online

* จำเป็นต้องใส่Acceptable file types: doc,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.